Birlik Sünger’de her bir üretim serisi uluslararası düzeyde kabul görmüş test yöntemleri ile kontrol edilerek, sonuçlar bir bütün olarak değerlendirilir. Döküm yapılan tarihten yaklaşık 4 gün sonra, proses kontrolü amacı ile numune alınır.

 

4 gün sonra alınmasındaki amaç süngerin sertleşmesini, polimer direncinin (kuvvetinin) istenilen seviyeye gelmesini, boyutların kararlı hale gelmesini ve fiziksel özelliklerinin en son halini alacağı kürleşme zamanının bitmesini beklemektir.

 

Bu 4 gün süresince süngerdeki kimyasal reaksiyon devam ettiği için kimyasal ve fiziksel özellikleri değişebilmektedir. Bu şekilde her bir üretim serisi için süngerin fiziksel özellikleri, üretildiği koşullar, proses bilgileri belirlenir ve eğer gerekli görülürse bir sonraki üretimde ayarlamalar yapılır.