Fatıque Sabit Yük Altında Yorulma Özelliği

Fatik (yorulma) testi, süngerin dayanıklılığının göstergesidir. Bu testte sünger numunesine 70 kg ağırlığındaki bir kuvvet 80.000 kez uygulanır ve numune ezilir. Bu teste başlamadan önce numunenin sertliğinin ölçülmüş olması gerekmektedir. Test bittikten 1,5 saat sonra numunenin sertliği tekrar ölçülür. Son olarak 6 saat sonra sertlik tekrar ölçülür. Bu değer ile test öncesindeki sertlik değeri arasındaki fark, ilk sertlik değerine bölünerek % oranı ile ifade edilen sertlik kaybı belirlenir.

 

Sünger, eğer yatak olarak kullanılacaksa fatik özelliği birincil önemlidir. Bu test, esnek poliüretan süngerlerin, kullanım sırasındaki performanslarını değerlendirme imkânı sağlar. Test kısaca 70 kg ağırlığındaki bir insanın 15 yıl boyunca bir yatağı kullanmasına eşdeğerdir.Test, TS3460 EN ISO 3385 standardına uygun olarak yapılmaktadır.