Kalıcı Deformasyon

Kalıcı deformasyon, belirli koşullar altında sıkıştırılarak süngerin kalınlığının azalıp azalmayacağının göstergesidir. Süngerin destek ve dayanım kabiliyetinin değerlendirildiği bir özelliğidir. Test için numune 50mm*50mm*25 mm olmalıdır. Numunelerin orijinal kalınlığı ölçülür ve ardından %75 sıkıştırmanın sürekli sağlanabileceği bir aparatta sıkıştırılır. 70 C a ısıtılmış ve set edilmiş bir etüvde 22 saat bekletilir. 22 saat beklemeden sonra numuneler yarım saat sonra orijinal kalınlıklarına geri dönerler. Bu yarım saatten sonra kalınlıkları tekrar ölçülür. İki ölçüm arasındaki fark, ilk ölçüme oranlanarak % olarak ifade edilen kalıcı deformasyon oranı belirlenir. Kısaca kalıcı deformasyon, numunenin orijinal kalınlığından % olarak kalınlık kaybı olarak ifade edilir.

 

Kalıcı deformasyon iki farklı yöntemle belirlenir.


1) Dry (kuru) metod
2) Wet (ıslak) metod

 

Kuru metotta sünger kuru etüvde 70 C de işlem görür. Islak metotta ise hava nemi arttırılmış etüv içinde işlem görür. Örnek olarak, 40 C deki etüvde hava nemi minumum  %95 olmalıdır. Kuru test, TS2013 EN ISO1856 standardına uygun olarak yapılır. Islak metot için firmalar tarafından belirlenmiş şartlar vardır.