Yoğunluk

Süngerin yoğunluğu, birim hacminin ağırlığının ölçüsüdür. Kg/m3 birimiyle ifade edilen yoğunluk, süngerin ikinci önemli özelliğidir ve sünger üretmek için kullanılan kimyasalların fonksiyonudur. En iyi sünger, yoğunluğu arttırmak için katkı ya da dolgu malzemesi ilave edilmemiş süngerdir. Esnek süngerler istenilen her yoğunlukta üretilebilmektedir.

 

Net ve brüt yoğunluklar laboratuar numuneleriyle belirlenir. Brüt yoğunluk, örneğin (numunenin) kütlesinin hacmine bölünmesi ile belirlenir. Net yoğunluk ILD ya da CLD örneklerinin ağırlığının hacme bölünmesiyle belirlenir. Bu işlem yapılırken net taban yoğunluğu, net orta yoğunluk, net üst yoğunluk arasında fark olmaktadır. Süngerin bloğunun tabanındaki yoğunluk diğer bölgelere göre en yüksektir.

 

Yoğunluk, TS 1975 standartlarına uygun olarak ölçülür ve şartlandırılır. Yoğunluk değeri, konfor, destek ve dayanıklılık bakımından sünger performansının anahtar göstergesidir. Aynı zamanda sünger fiyatını etkileyen en önemli parametredir. Yoğunluğu yüksek sünger, daha fazla malzeme kullanılarak üretildiği için ağırlığa desteği daha fazla olur. Yük taşıma kapasitesi daha fazladır. Unutulmamalıdır ki, sünger sertliği sünger yoğunluğundan bağımsızdır. Yüksek yoğunluklu süngerler çok yumuşak olarak üretilebilirler. Düşük yoğunluklu olanlarda çok sert olarak üretilebilirler. 

 

Ucuz sünger katkıları ya da dolgularının süngere ilavesi ile yoğunluk değiştirilebilir. Katkılar, yoğunluk arttırıcı, rahatlık hissi vermek ya da destek hissini geliştirmek amacıyla kullanılabilir fakat yırtılma direnci, hava geçirgenliği ve dayanıklılık gibi diğer sünger özelliklerini negatif yönde etkileyebilir.