%95 Finger Recovery Test Method (Geri dönme zamanı parmak test metodu)

Viscoelastik süngerin geri dönme (toplama) zamanının belirlenebilmesi için herhangi bir standart mevcut değildir. Viskoelastik sünger ölçümleri karmaşık bir yapıya sahiptir. Bunun sebebi viskoelastik özellik sabit kalmaz. Düşük indeksli ürünlerde zaman aşımı ile bozulma eğilimindedir. Toplama zamanını belirlemek için uygulanan en uygun yöntem parmak testidir. Bu testte 5,08cm*5,08cm*2,54 cm boyutlarındaki sünger numunesi 5mm kalınlığa kadar parmak ile sıkıştırılır. Parmağın çekilmeye başlaması ile eş zamanda kronometre çalıştırılır ve numunenin orijinal yüksekliğinin en azından %95’ine varana kadar geçen toplam süre ölçülür. Bu süre recovery time (toplama zamanı) olarak adlandırılır.